Utrata pracy w UK – czy znasz swoje prawa?

Jak wygląda utrata pracy, gdy w grę wchodzi redukcja etatów? Czy znasz swoje prawa i wiesz, jak bronić się przed zwolnieniem najdłużej, jak się da? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące grupowych zwolnień z pracy, a także zasad, które nimi rządzą. 

Redukcja zatrudnienia nie może opierać się o dyskryminację

Do zwolnień grupowych dochodzi w wielu firmach – na skutek kryzysu ekonomicznego, przejęć lub innych czynników, ale zawsze muszą one zostać przeprowadzone zgodnie z pewnymi zasadami. Przede wszystkim nie mogą nosić znamion dyskryminacji ze względu na:

 • płeć
 • zmianę płci 
 • stan cywilny 
 • orientację seksualną
 • rasę
 • niepełnosprawność
 • religię lub wiarę
 • wiek 
 • członkostwo lub brak członkostwa w związku zawodowym 
 • działalność związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy 
 • model pracy – na przykład na pełen etat lub w niepełnym wymiarze godzin 
 • urlop macierzyński, poród lub ciążę
 • urlop ojcowski, urlop rodzicielski
 • korzystanie ze swoich ustawowych praw 
 • informowanie o nieprawidłowościach w firmie (obejmujące choćby ujawnianie nadużyć ze strony pracodawcy)
 • udział w zgodnej z prawem akcji protestacyjnej trwającej 12 tygodni lub krócej
 • podjęcie działań ze względów BHP 
 • udział w procesie jako sędzia przysięgły.

Zostałeś wytypowany do zwolnienia? Sprawdź, czy pracodawca postąpił zgodnie z zasadami

Typując pracowników do zwolnienia, pracodawca powinien się kierować kilkoma regułami. Pierwsza z nich głosi, że „kto przyszedł ostatni, ten jako pierwszy powinien odejść” (ang. „last in, first out”). Druga zasada nakazuje pracodawcy zapytać, czy są jacyś ochotnicy, którzy w pierwszej kolejności chcieliby/mogliby opuścić miejsce pracy. Trzecia zasada głosi, że do zwolnienia kierowani są przede wszystkim pracownicy, którzy mają na koncie jakieś problemy dyscyplinarne, a czwarta, że jako ostatnich zwania się pracowników posiadających najwyższe kwalifikacje i największe doświadczenie. 

Rzecz  jasna od każdej decyzji o zwolnieniu przysługuje odwołanie. Każdy, kto uważa, że został  niesprawiedliwie wytypowany do zwolnienia, może wystąpić do pracodawcy o wyjaśnienia na piśmie. 

Odprawa przy zwolnieniach grupowych 

W przypadku zwolnień grupowych, osobom, które muszą odejść z pracy, a które przepracowały na rzecz pracodawcy dwa lata lub więcej, należy się odprawa. 
Stawki odprawy wyglądają następująco: 

 • połowa tygodniowego wynagrodzenia za każdy w pełni przepracowany rok poniżej 22. roku życia;
 • tygodniowe wynagrodzenie za każdy pełny rok w wieku 22 lat lub więcej, ale poniżej 41 lat;
 • 1,5-tygodniowe wynagrodzenie za każdy pełny rok w wieku 41 lat lub więcej.

W przypadku odprawy limit wypłaty wynosi max. 20 lat. 

Należy jednak wiedzieć, że ustawowa odprawa nie należy się pracownikom, którzy odmówili dalszej pracy w firmie (pomimo istnienia takiej możliwości) lub którzy domówili podjęcia innej, alternatywnej pracy zaoferowanej przez pracodawcę.  

Okres wypowiedzenia

W przypadku zwolnień grupowych, choć nieuniknionych, obowiązują także stosowne terminy wypowiedzenia. Ustawowe okresy wypowiedzenia wyglądają następująco: 

 • co najmniej tygodniowy okres wypowiedzenia, jeśli pracownik jest zatrudniony na okres od jednego miesiąca do 2 lat;
 • jednotygodniowe wypowiedzenie za każdy rok, jeśli pracownik jest zatrudniony od 2 do 12 lat 
 • 12-tygodniowy okres wypowiedzenia w przypadku zatrudnienia przez 12 lat lub dłużej.

Konsultacje

Każdy pracownik, który traci pracę w wyniku zwolnień grupowych, ma prawo do konsultacji z pracodawcą. Pracownik ma prawo wiedzieć, dlaczego to właśnie on został wytypowany do zwolnienia, a także czy istnieje dla niego jakakolwiek alternatywa. Jeśli w firmie pracę traci do 19 osób na raz, to konsultacje mogą być prowadzone w dowolny sposób. Jeśli natomiast zwolnień tych jest więcej, to konsultacje muszą się odbyć przy pomocy osoby trzeciej. Może to być albo przedstawiciel związku zawodowego lub wybrany przedstawiciel pracowników. 

Zatrudnienie w alternatywnym miejscu

Dotychczasowy pracodawca może zaoferować wszystkim bądź niektórym pracownikom tzw. alternatywną pracę – w swojej organizacji lub w powiązanej firmie. Musi to być jednak praca odpowiednia dla osoby zwalnianej, a to zależy od:

 • tego jak podobna jest nowa praca do tej dotychczasowej;
 • warunków oferowanych w nowej pracy
 • umiejętności pracownika
 • oferowanego wynagrodzenia (w tym świadczeń), statusu, godzin pracy i lokalizacji.

Pracownik, który zdecyduje się na podjęcie alternatywnej pracy, ma prawo do 4-tygodniowego okresu próbnego. 

 

 

 

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Gospodarstwa domowe korzystające z liczników przedpłatowych nie zgłaszają się po 400 funtów dopłaty do rachunków za energię

Duży spadek rachunków za energię i to już niebawem

Miliony mieszkańców Wielkiej Brytanii przepłacają za abonament komórkowy. Tracą nawet £530 mln rocznie

Redaktor serwisu

Zapalony wędkarz, miłośnik dobrych kryminałów i filmów science fiction. Chociaż nikt go o to nie podejrzewa – chodzi na lekcje tanga argentyńskiego. Jeśli zapytacie go o jego trzy największe pasje – odpowie: córka Magda, żona Edyta i… dziennikarstwo śledcze. Marek pochodzi ze Śląska, tam studiował historię. Dla czytelników „Polish Express” śledzi historie Polaków na Wyspach, które nierzadko kończą się w… więzieniu.

[email protected]

Chcesz się z nami podzielić czymś, co dzieje się blisko Ciebie? Wyślij nam zdjęcie, film lub informację na: [email protected]

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *